Firearms training at Rashtriya Bajrang Dal’s Prashikshan Shaurya Varg in Gujarat

Location: Surendar Nagar, Gujarat

Related Articles